Order

Select a store

You haven't ordered anything yet

Actievoorwaarden “Cadeaukalender New York Pizza 2020’

Actievoorwaarden helpen ons om acties voor iedereen leuk te houden.

Algemeen:

 1. Deze voorwaarden (hierna te noemen: ‘de Actievoorwaarden’) zijn van toepassing op de Actie New York Pizza Adventskalender (hierna te noemen: 'de Actie'), die wordt georganiseerd door New York Pizza, gevestigd te Amstelveen (1185 ZR) aan de Smederij 15.
 2. De Actie wordt georganiseerd ter promotie van New York Pizza.
 3. Deelname aan de Actie betekent dat je op de hoogte bent van en instemt met de Actievoorwaarden. Je kunt die instemming niet herroepen.
 4. New York Pizza kan de Actievoorwaarden wijzigen. Het volledige wedstrijdreglement is tijdens de Actieperiode beschikbaar in de App of desgevraagd op aanvraag bij New York Pizza via [email protected].
 5. De uitleg en toepassing van de Actievoorwaarden door New York Pizza is bindend. In situaties waarin de Actievoorwaarden niet voorzien, beslist New York Pizza. Deze beslissing is bindend.

 

Actie & Deelname:

 1. Van dinsdag 1 december t/m donderdag 24 december 2020 23.59 uur, kunnen gebruikers van de New York Pizza app en gebruikers op onze website deelnemen aan de Cadeaukalender en hiermee kans maken op kortingen, gratis producten bij hun bestelling en meedoen aan winacties.
 2. Deelname aan de Actie is gratis.
 3. Het downloaden van de App kan gratis via de app store en is beschikbaar naargelang de versie van de smartphone (Google Play Store of Apple App Store).
 4. De adventskalender is ook beschikbaar via cadeaukalender.newyorkpizza.nl
 5. Deelname aan de Actie is mogelijk zonder aankoopverplichting. De kortingen worden aangeboden, de deelnemer is niet verplicht deze te gebruiken.
 6. Deelname aan de actie is voor iedereen in NL toegankelijk
 7. Tijdelijke en vaste medewerkers van New York Pizza zijn uitgesloten van deelname. Ook de door New York Pizza ingeschakelde derde partijen zijn uitgesloten van deelname aan de Actie.
 8. De looptijd van de actie is van dinsdag 1 december t/m donderdag 24 december 2020 23.59 uur.
 9. Bij deelname aan de Actie ben je verplicht alle gegevens naar waarheid in te vullen.
 10. Deelnemers maken kans op een van de beschikbare prijzen en kortingscodes door hun naam en e-mailadres achter te laten.

 

Speluitleg:

 1. Gedurende de actieperiode staat er voor de gebruiker elke dag een nieuwe korting, of winactie klaar. Deze actie is gedurende de etmaal van de dag geldig, daarna verdwijnt de huidige actie en verschijnt er een nieuwe actie voor de volgende dag.
 2. De kortingen zijn geldig van 0.00 uur t/m 23.59 uur.
 3. De kortingen en gratis producten bij je bestelling zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 4. Als de producten niet meer voorradig zijn is New York Pizza niet verplicht deze producten op een later moment alsnog aan te bieden.
 5. Naast de acties zijn er ook prijzen te winnen. Te weten:
  • 100x New York Pizza Pizzasnijders
  • 5x America Today Pizza sokken
  • 30x New York Pizza kersttrui
  • 5x BMX fiets
  • 1x PlayStation 5
  • 1x 1 jaar gratis pizza
 6. De prijzen worden verloot onder de deelnemers die op de dag dat de prijs beschikbaar is gesteld hun gegevens achterlaten bij de betreffende winactie.
 7. De prijzen zijn niet overdraagbaar en kunnen niet worden omgezet in geld.
 8. De winnaars krijgen persoonlijk bericht op het door hun opgegeven e-mailadres.
 9. Winnaars ontvangen binnen 2 weken bericht over hun gewonnen prijs. Als de winnaars binnen 1 week geen reactie hebben gegeven op het bericht, vervalt het recht op hun gewonnen prijs.
 10. Er geldt dan geen vervangende prijs voor de winnaar.
 11. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
 12. Een deelnemer maakt slechts 1x per dag kans op de prijs. Iedere dag kan de deelnemer opnieuw deelnemer aan de cadeaukalender.
 13. Deelname aan de Actie kan via de App van New York Pizza en via de website en zal slechts mogelijk zijn gedurende de Wedstrijdperiode. Dit is de enige manier om geldig deel te nemen aan de wedstrijd.
 14. Een internetverbinding is vereist om te kunnen deelnemen aan de Actie. De kosten van dergelijke internetverbinding zijn volledig en uitsluitend ten laste van de deelnemers. In geen geval kunnen de deelnemers de terugbetaling vragen van deze kosten aan New York Pizza.

 

Privacy

Op de Actie is het Privacy Statement van New York Pizza van toepassing zoals gepubliceerd op newyorkpizza.nl/privacy-statement.

 

Aansprakelijkheid

 1. New York Pizza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit deelname aan de Actie of samenhangt met de toekenning, de ontvangst of het gebruik van de prijzen, behalve in geval van opzet of grove schuld van New York Pizza.
 2. New York Pizza heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen de Actie zonder problemen te laten verlopen.
 3. New York Pizza garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken werking van de voor de actie gebruikte techniek of de door haar geleverde of gebruikte diensten. Ondanks de grootst mogelijke zorg die aan het beheer hiervan wordt besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor de benodigde adequate voorzieningen (zoals telecommunicatievoorzieningen) om aan de Actie deel te kunnen nemen.
 4. Mocht de Actie tijdelijk onderbroken of stopgezet worden, dan neemt New York Pizza uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben de deelnemers in ieder geval geen recht op schadevergoeding.
 5. New York Pizza aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten in verband met (de tekst van) de Actie(website). Deze fouten kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor New York Pizza in het leven roepen.
 6. New York Pizza is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten die de deelnemer in verband met deelname aan de Actie maakt.

 

Overmacht

New York Pizza behoudt zich het recht voor om niet over te gaan tot het uitkeren van een of meerdere prijzen in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen de faillietverklaring van de leverancier en/of sponsor van een prijs of de aanvraag van surseance van betaling door deze leverancier en/of sponsor. New York Pizza zal in dat geval zorg dragen voor een alternatieve prijs.

 

Overige informatie

Alle (intellectuele eigendoms-)rechten op de Actie zijn voorbehouden aan New York Pizza. Het is zonder schriftelijke toestemming van New York Pizza niet toegestaan de software, de internet (Actie) website of de inhoud van de Actie, dan wel een gedeelte daarvan, te verveelvoudigen of te kopiëren in welke vorm dan ook.

 

Klachtenregeling

Indien de deelnemer een klacht heeft in verband met de Actie, dan kan hij/zij deze indienen via [email protected]

 

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden en de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband hiermee zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

0