Order

Select a store

You haven't ordered anything yet

.

1. Deelnemer is tijdens de actieperiode minimaal 2 maanden in dienst.
 

2. Deelnemer heeft minimaal 10 geregistreerde klantenreviews hebben behaald gedurende de actieperiode

  • Een geregistreerde klantenreview score als hiervoor bedoeld is een door NYP online aan klanten aangeleverde en door de klant ingevuld en geretourneerd online formulier, met een review die aan de bezorger wordt gekoppeld en die door de klant kan worden ingevuld naar aanleiding van een bestelling. Door invulling van de review kan de klant een NYP bezorger die de bestelling heeft afgeleverd een tevredenheidsscore van minimaal 1 tot maximaal 5 sterren toebedelen.
     

3. Winnaar wordt als volgt bepaald:

  • De deelnemer die de hoogst gemeten gemiddelde klantenreview scores heeft behaald gedurende de Actieperiode en hierbij aan alle voorwaarden van de winactie voldoet en durende de actieperiode heeft voldaan is de Winnaar. De hoogst mogelijke gemiddelde score is 5.0.
     

 4. Indien er meer dan 1 Deelnemer aanspraak kan maken op de hoofdprijs omdat deze deelnemers dezelfde hoogst gemiddelde Klantenreview score hebben gehaald wordt de toebedeling van de prijs onder deze deelnemers (de Finalisten) als volgt bepaald:

  • de Finalisten, met dezelfde hoogst gemiddelde klantenreview score, zal worden gevraagd om middels een videoboodschap van minimaal 1 minuut en maximaal 3 minuten de jury (CMO, marketing manager) te overtuigen waarom juist zij het verdienen om als Winnaar te worden geselecteerd. De inzender van de volgens de jury meest overtuigende videoboodschap wordt uitgeroepen tot Winnaar.
  • De Finalisten worden uiterlijk 1 juli 2024 bekend gemaakt via het interne communicatieplatform NYP net. Zij worden door de jury op de hoogte gesteld van de definitieve deadline waarop de videoboodschap ingediend moet zijn.  De jury neemt in acht dat de Finalisten minimaal 4 weken de tijd hebben om aan de hiervoor gestelde opdracht te voldoen. Finalisten die niet, althans niet voor de gestelde deadline de videoboodschap inleveren, worden uitgesloten van verdere deelname en gediskwalificeerd
  • Indien de Winnaar de Prijs niet accepteert wordt de door de jury aangewezen beste inzending van de overige Finalisten geselecteerd en de betreffende Finalist als Winnaar aangewezen.

 

5. De prijs wordt uitsluitend aan de vastgestelde Winnaar toebedeeld indien deze vooraf: 

·volledige medewerking heeft verleend en akkoord is gegaan met het vervaardigen, gebruiken,  openbaar maken en verveelvoudigen van foto- en filmopnamen van hem of haar, samenhangende met het winnen van de Prijs voor commerciële en promotionele doeleinden door NYP en haar gelieerde ondernemingen en haar franchisenemers, kosteloos en onbeperkt in tijd en met uitsluiting van derden. De Winnaar zal hiervoor tijdig de door NYP te verstrekken toestemmingsformulieren en licenties ondertekenen en inleveren;
·schriftelijke toestemming heeft van zijn wettelijke vertegenwoordigers bij minderjarigheid of overige situaties waarin toestemming van een wettelijk vertegenwoordiger vereist is;
 

6. Gebruik van de prijs is volledig voor eigen risico van de Winnaar. NYP is niet aansprakelijk voor (letsel) schade, gevolgschade, verlies of in het ergste geval overlijden.
 

7. Deelnemer geeft toestemming tot het verwerken van zijn persoonsgegevens in verband met Deelname en voor de duur van de Winactie. Deze gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld overeenkomstig het NYP privacy statement.
 

8. Deelnemers waarvan vermoed wordt of vast staat dat zij misbruik maken van de actie en/of frauderen en/of opzettelijke de naam of reputatie van NYP en/of aan haar gelieerde ondernemers en /of haar franchisenemers schaden, of in strijd handelen met de actievoorwaarden, worden uitgesloten van deelneming.
 

9. Op deze voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 

10. NYP is niet aansprakelijk voor eventuele typ-, druk- of zetfouten.
 

11. NYP is te allen tijde bevoegd de voorwaarden van deze actie tussentijds te wijzigen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, wordt een besluit genomen door de directie van NYP.
 

12. Bij opmerkingen, vragen of klachten over de Winactie of uitleg van de voorwaarden kan contact worden opgenomen met de klantenservice van NYP via [email protected]  
 

Versie 12 september 2023, New York Pizza

0